- - - Menu - - -

 » Cestovatel
 » Evidence psů
 » Gimi databáze
 » Gimi pexeso
 » PaintCube
 » Pamatuj
 » Pomocník
 » Spínač
 » Tiket

 » Kniha návštěv
 » Náměty


partneři

[Slunečnice.cz]

dwn.cz
- - - Info - - -

GimiWeb
Gimi Software
Základy HTML


  

Zpět
Pomocník - Nápověda
 

[002] Text > Řádky

Účel: Funkce "Řádky" slouží k hromadné úpravě textů nebo seznamů.

Postup (odebrání znaků z konce řádků):

1) Předpokládáme, že je nachystán text (např. výpis složky s hudbou)
2) Klikneme na tlačítko "Importovat text" (šipka dolů) (obrázek 1)
3) Pro odebrání znaků klikneme na tlačítko "odebrat 1 znak z konce řádku"
4) Klikneme tolikrát kolik bude potřeba (4x u odebrání přípony*)

* pokud je přípona stejná jde to i záměnou textu, pokud je rozdílná bude výhodou tato funkce

Postup (odebrání znaků ze začátku řádků):

1) Použijeme stávající řádky a klikneme na tlačítko "odebrat 1 znak ze začátku..."
2) Klikneme tolikrát kolik bude potřeba (15x u příkladu, aby nám zbyl pouze název skladby)
3) Dostaneme Požadovaný seznam (obrázek 2)
4) Vrátíme text tlačítkem "Exportovat do textového pole" (šipka nahoru)

Postup (přidání znaků):

1) Po importu textu se zapíšeme požadovaný znak nebo slovo do pole "Text pro vložení"
2) Klikneme na tlačítko "Přidat text před řádek" nebo "Přidat text za řádek"

Postup (číslování řádků):

1) Po importu textu klikneme na tlačítko "Očíslovat řádky"

Postup (vytvoření složek):

1) Pokud máme hotový seznam řádků klikneme na tlačítko "Vytvořit složky..."
2) Vybereme cestu kam se nové složky vytvoří, potvrdíme OK
3) Můžeme se podívat na výsledek volbou "Ano" (obrázek 3)

Poznámky:

- Před očíslováním můžeme zvolit počáteční číslo
- Před očíslováním můžeme přidat mezeru